Lọc Theo

NHóm digital

NHóm digital

  • IC cổng logic, OR_AND_NOT_XOR_XNOR_MUX_DMUX … ví dụ họ 74, 74LS, 40..
  • IC thuật toán, ví dụ mã hóa_giải mã (Code/Decode)

Rất tiếc về sự bất tiện này.

Tìm kiếm lại những gì bạn đang tìm