Nhóm Analog

 • NHÓM LINH KIỆN TÍCH HỢP (IC : INTERGRATED CIRCUIT)

  Nhóm Analog

  • IC khuyếch đại công suất âm tần (trong radio, dàn âm thanh …)
  • IC khuyếch đại tiền khuyếch đại âm tần (trong radio, dàn âm thanh …)
  • IC trung tần AM/FM
  • IC khuyếch đại và điều khiển đọng lực (MDA – Motor Driver Amplifier)
Nhóm Analog

Rất tiếc về sự bất tiện này.

Tìm kiếm lại những gì bạn đang tìm