Lọc Theo

IC - IC Chức năng Mạch Tịch Hợp

NHÓM LINH KIỆN TÍCH HỢP (IC : INTERGRATED CIRCUIT)

Nhóm Analog

  • IC khuyếch đại công suất âm tần (trong radio, dàn âm thanh …)
  • IC khuyếch đại tiền khuyếch đại âm tần (trong radio, dàn âm thanh …)
  • IC trung tần AM/FM
  • IC khuyếch đại và điều khiển đọng lực (MDA – Motor Driver Amplifier)

NHóm digital

  • IC cổng logic, OR_AND_NOT_XOR_XNOR_MUX_DMUX … ví dụ họ 74, 74LS, 40..
  • IC thuật toán, ví dụ mã hóa_giải mã (Code/Decode)

Nhóm Logic

  • CPU, MCU,
  • Mạch tích hợp PLC, PDA, PAD …

Rất tiếc về sự bất tiện này.

Tìm kiếm lại những gì bạn đang tìm