Lọc Theo

Điện cảm

  • Điện cảm : tạo hiệu ứng cảm ứng điện-từ, dùng làm cuộn cản, biến áp …, ký hiệu L, đơn vị tính Henri (H), thừong dùng mH.

Rất tiếc về sự bất tiện này.

Tìm kiếm lại những gì bạn đang tìm