Linh kiện Thủ Động

  • Điện trở : dùng hạn chế dòng điện, điện áp, ký hiệu R, đơn vị tính omh (Ω).
  • Tụ điện : nạp/phóng điện tích, ký hiệu C, đơn vị tính Fara, thường dùng µF, nF, pF.
  • Điện cảm : tạo hiệu ứng cảm ứng điện-từ, dùng làm cuộn cản, biến áp …, ký hiệu L, đơn vị tính Henri (H), thừong dùng mH.
  • Diode bán dấn : nắn, ổn áp, phát quang, thu quang, cảm ứng nhiệt_từ … ký hiệu Z, D.
Linh kiện Thủ Động

Rất tiếc về sự bất tiện này.

Tìm kiếm lại những gì bạn đang tìm