Lọc Theo

Điện trở

 • 1. Khái niệm


       Điện trở là gì ?

        Hiểu một cách đơn giản - Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.

       Do đó, điện trở bản chất là 1 sợi dây dẫn có điện trở rất lớn ( thực ra lớn bé còn tùy thuộc vào giá trị của nó), điện trở không phân cực, tức là không phân biệt âm dương

  2. Cách đọc giá trị điện trở

  Mỗi điện trở có 1 giá trị nhất định, vòng màu in trên điện trở thể hiện giá trị của nó. Thông thường, điện trở có 4 vòng màu. 2 vòng màu đầu là 2 chữ số đầu của giá trị. Vòng thứ 3 thể hiện số chữ số "0" đứng sau. Vòng thứ tư thể hiện sai số.

  Có tất cả 12 màu, mỗi màu có 1 giá trị khác nhau

     Xem ảnh và ví dụ cho dễ hiểu

  vach mau dien tro

   

  bang mau dien tro

   

  Ví dụ 1 : mình có 1 điện trở có 4 vòng màu : Đỏ Đỏ Nâu Ngân Nhũ

  Màu  Đỏ có giá trị là 2. Màu Nâu có giá trị là 1. Ngân Nhũ có sai số là 5%

  ==> Các số tương ứng với vòng màu là : 2  2  1  5%

  Tính giá trị của điện trở bằng cách gép 2 số đầu tiên và thêm vào đằng sau nó 1 số 0 ( số 1 thể hiện thêm vào 1 số 0, tường tự nếu là 2 thì thêm 2 số 0 .... )

  Vậy giá trị điện trở là 220 ôm sai số 5%

  Ví dụ 2 : điện trở có vòng màu Cam Cam Xanh Lá (không cần xét đên vòng số 4 vì nó là sai số)

        tương ứng : ===>            3       3      5

  Giá trị điện trở 3.300.000 ôm

Điện trở

Rất tiếc về sự bất tiện này.

Tìm kiếm lại những gì bạn đang tìm