Chúng Tôi chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản và thanh toán khi nhận hàng , trong một số trường hợp chúng tôi yêu cầu quý vị đặt trước 10% giá trị Đơn Hàng nhằm đảm bảo sự nghiêm túc về đơn hàng quý khách đặt